Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa, provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení v Tišnově na r. 2024 - 2025
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 11.12.2023 09:00
„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, objekt A1 - 1. část“
podlimitní Zadáno 17.08.2023 07.09.2023 09:00
Rekonstrukce kotelny K55 v objektu Brněnská 475
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2023 10.08.2023 09:00
Demolice části objektu Jamné 28 - NOVÉ
VZ malého rozsahu Zadávání 16.06.2023 04.07.2023 09:00
Oplocení na novém hřbitově v Tišnově II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 30.06.2023 09:00
„V 00676A – tisk novin a dalších tiskovin“
podlimitní Zadáno 02.06.2023 27.06.2023 10:00
„V 00676B – externí účetnictví a daňové poradenství– nové vyhlášení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2023 19.06.2023 10:00
Likvidace dešťových vod vsakováním Tišnov - U Humpolky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2023 07.06.2023 09:00
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa
podlimitní Zadáno 18.05.2023 07.06.2023 09:00
Hotel Květnice - bourací a sanační práce - 1. etapa
podlimitní Zadáno 18.05.2023 05.06.2023 09:00
„Zateplení BD č. p. 639 a 640 na ulici Polní v Tišnově“
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2023 19.05.2023 09:00
Demolice části objektu Jamné 28
VZ malého rozsahu Zadávání 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Pojištění vozidel města Tišnova
VZ malého rozsahu Zadávání 30.03.2023 24.04.2023 09:00
Elektrická energie Králova rok 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Teplo Králova 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››