Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace náměstí Miru v Tišnově
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 27.06.2024 10:00
Obnova VO Hornická a Mánesova
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.04.2024 14.05.2024 10:00
Nákup elektřiny pro r. 2024 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 03.04.2024
Realizace protierozních terénních úprav v Jamném u Tišnova
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2024 19.04.2024 09:00
Rekonstrukce kotelny K42 v objektu Mlýnská 152, Tišnov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 25.03.2024 09:00
Senior taxi Tišnov
VZ malého rozsahu Zadávání 06.02.2024 14.02.2024 16:00
Rekonstrukce venkovní strojovny – filtrace, koupaliště Tišnov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 09.02.2024 09:00
Správa, provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení v Tišnově na r. 2024 - 2025
podlimitní Zadáno 23.11.2023 12.12.2023 09:00
„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, objekt A1 - 1. část“
podlimitní Zadáno 17.08.2023 07.09.2023 09:00
„V 00676A – tisk novin a dalších tiskovin“
podlimitní Zadáno 02.06.2023 27.06.2023 10:00
„V 00676B – externí účetnictví a daňové poradenství– nové vyhlášení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2023 19.06.2023 10:00
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa
podlimitní Zadáno 18.05.2023 07.06.2023 09:00
Pojištění vozidel města Tišnova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 24.04.2023 09:00
Elektrická energie Králova rok 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Teplo Králova 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››