Veřejné zakázky města Tišnov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Tišnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa, provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení v Tišnově na r. 2024 - 2025
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 11.12.2023 09:00
Rekonstrukce kotelny K55 v objektu Brněnská 475
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2023 10.08.2023 09:00
Demolice části objektu Jamné 28 - NOVÉ
VZ malého rozsahu Zadávání 16.06.2023 04.07.2023 09:00
„V 00676B – externí účetnictví a daňové poradenství– nové vyhlášení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2023 19.06.2023 10:00
„Zateplení BD č. p. 639 a 640 na ulici Polní v Tišnově“
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2023 19.05.2023 09:00
Demolice části objektu Jamné 28
VZ malého rozsahu Zadávání 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Pojištění vozidel města Tišnova
VZ malého rozsahu Zadávání 30.03.2023 24.04.2023 09:00
Elektrická energie Králova rok 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Teplo Králova 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
VZ malého rozsahu Zadávání 26.01.2023 13.02.2023 09:00
Zpracování energetického auditu energetického hospodářství města Tišnova
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2022 22.08.2022 09:00
Provozování služby Senior TAXI v Tišnově
VZ malého rozsahu Zadávání 23.02.2022 14.03.2022 09:00
Rekonstrukce krovů muzea na ul. Jungmannova 80
VZ malého rozsahu Zadávání 05.08.2021 27.08.2021 09:00
Zajištění činnosti energetického managementu města Tišnova
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2021 02.08.2021 09:00
„V 00547 – tisk novin“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2021 30.06.2021 14:00
všechny zakázky