Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MUTI 7873/2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Tišnov – parkoviště u nádraží
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště P+R osobních automobilů včetně nové komunikace, úpravy stávající komunikace, zřízení nových sjezdů, zapravení silnice III/3771, vsakovacího trativodu, veřejného osvětlení, přípojky pro dobíjecí stanici elektromobilů, systému
detekce obsazenosti parkoviště, vegetačních a sadových úprav, vybudování stání K+R a stání pro jízdní kola před nádražní budovou a dalších souvisejících prací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tisnov.cz)
Kontakt: Zbyněk Košťál
e-mail: zbynek.kostal@tisnov.cz
tel: 549 439 855
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 03.03.2020 09:00
Datum zahájení: 07.02.2020 09:00