Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MUTI 27140/2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PRODLOUŽENÍ ULICE WAGNEROVA – II. ETAPA
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení ulice Wagnerova. Součástí veřejné zakázky je rovněž příprava staveniště, vytyčení veškerých inženýrských sítí v blízkosti stavby, vybudování zařízení staveniště, odstranění drobných objektů, kácení případné náletové vegetace a zajištění obslužnosti všech okolních objektů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tisnov.cz)
Kontakt: Vojtěch Kinc
e-mail: vojtech.kinc@tisnov.cz
tel: 549439856
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.07.2020 10:00
Datum zahájení: 03.07.2020 10:00