Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MUTI 29734/2022Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Revitalizace bytového domu Na Mlékárně č. p. 795 v Tišnově – II. etapa“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce nevyhovujícího stavu bytového domu Na Mlékárně č. p. 795 v Tišnově. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce vnitřních prostor objektu bytového domu v rozsahu jednoho vstupu do bytového domu, zateplení fasády objektu a úpravy okolí objektu včetně akumulace a zasakování dešťových vod.
Místo plnění: Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tisnov.cz)
Kontakt: Vojtěch Kinc
e-mail: vojtech.kinc@tisnov.cz
tel: 549 439 856
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 22.07.2022 09:00
Datum zahájení: 27.06.2022 16:47
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: