Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Demolice části objektu Jamné 28
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce dle technické dokumentace včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci Veřejné zakázky „Demolice části objektu Jamné 28“.

Stavba byla určena jako zázemí dnes již bývalé nefunkční školní budovy. Zastavěná plocha demolované části je 90 m2, obestavený prostor je cca 510 m3. Dle posudku a stavebně-technického průzkumu je objekt v havarijním stavu.
Před zahájením demolice je nutné zajistit proti poškození stávající přípojku vody, která je umístěna v části budovy, která bude zbourána. Stávající elektroinstalace bude odpojena od hlavní budovy. Sousední pozemky nebudou demoličními pracemi dotčeny.
Místo plnění: Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Míru 111
66601 Tišnov
Kontakt: Radim Král
e-mail: radim.kral@tisnov.cz
tel: 731 626 988
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Postup zadání:
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 31.03.2023 09:00
Datum zahájení: 20.04.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: