Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojištění vozidel města Tišnova
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je:

• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
• havarijní pojištění vozidel.

Rozsah a kvalita předmětu výzvy je vymezena zadávacími podmínkami obsaženými v přílohách veřejné zakázky.
Místo plnění: Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Míru 111
66601 Tišnov
Kontakt: Petra Vailand
e-mail: petra.vailand@tisnov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Postup zadání: zakázka malého rozsahu
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 24.04.2023 09:00
Datum zahájení: 30.03.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: