Veřejná zakázka: Zateplení budovy MŠ Na Paloučku na ulici Horova 960 - NOVÉ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 76
Systémové číslo: P22V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2022
Nabídku podat do: 26.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení budovy MŠ Na Paloučku na ulici Horova 960 - NOVÉ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce dle technické dokumentace včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci Veřejné zakázky „Zateplení budovy MŠ Na Paloučku na ulici Horova 960“.

Stávající stav:
Fasáda původní části je řešena v břízolitovém provedení, plasticita fasády je řešena horizontálními i vertikálními odskoky nosných a výplňových konstrukcí. Materiálové řešení objektu je tvořeno klasickými materiály pro stavbu občanských budov. Základové konstrukce jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým skeletem v kombinaci s vyzdívanými stěnami. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Vnitřní schodiště v dvoupodlažní části je dřevěné. Zastřešení je provedeno asfaltovými pásy (rekonstruované křídlo) resp. povlakovou folii z PVC (trakty, které jsou předmětem zateplení fasády). Střecha těchto traktů byla zateplena izolací EPS tl. 200 mm. Podlahové konstrukce jsou původní betonové, v rekonstruované části pak betonově zateplené. Otvorové výplně jsou v celém objektu plastové s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné. V západním křídle je na fasádě použito luxerové prosvětlení vnitřních prostorů.

Bude provedeno:
Luxerové okno bude odstraněno a nahrazeno vyzdívkou. Fasáda objektu bude zateplena zateplovacím systémem ETICs s následujícími izolanty:
- EPS F70 tl. 160 mm
- Kolltherm K5 tl. 80 mm (fenolové desky)
- XPS tl. 120 mm (sokl objektu)
- minerální desky tl. 30 mm (komínové těleso).

Povrchová úprava fasády je řešena silikonovou omítkou. Nové klempířské prvky jsou řešeny z lakovaného pozinku. Vzhledem k předmětu stavebních prací není dispoziční ani provozní řešení objektu měněno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Tišnov
 • IČO: 00282707
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 111
  66601 Tišnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku a komunálních služeb

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Míru 111
66601 Tišnov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky