Veřejná zakázka: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 84
Systémové číslo: P23V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.01.2023
Nabídku podat do: 13.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:

• pojištění majetku města Tišnova a jím zřízených příspěvkových organizací (živelní pojištění, odcizení, loupež, vandalismus, pojištění skel, elektroniky, strojů a strojního zařízení, pojištění přepravy na území ČR, pojištění ušlého nájemného),
• pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti města Tišnova a jím zřízených příspěvkových organizací,
• pojištění odpovědností za finanční škodu města Tišnova a jím zřízených příspěvkových organizací,
• pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnanci,
• pojištění odpovědnosti za škodu města Tišnova způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
• pojištění odpovědnosti zastupitele za škody způsobené městu Tišnovu,
• pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu na přirozených právech člověka při úniku osobních údajů,
• pojištění odpovědnosti veřejné služby.

Rozsah a kvalita předmětu výzvy je vymezena zadávacími podmínkami obsaženými v přílohách veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 590 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Tišnov
 • IČO: 00282707
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 111
  66601 Tišnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku a komunálních služeb

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Míru 111
66601 Tišnov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky