Veřejné zakázky města Tišnov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Tišnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, objekt A1 - 2. část“
podlimitní Hodnocení 01.07.2024 18.07.2024 09:00
Hotel Květnice - 2. etapa
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 01.08.2024 10:00
CSS, blok A2 - ordinace, Tišnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2024 28.06.2024 09:00
Revitalizace náměstí Miru v Tišnově
nadlimitní Hodnocení 23.05.2024 15.07.2024 10:00
Obnova VO Hornická a Mánesova
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.04.2024 14.05.2024 10:00
Senior taxi Tišnov
VZ malého rozsahu Zadávání 06.02.2024 14.02.2024 16:00
„V 00676B – externí účetnictví a daňové poradenství– nové vyhlášení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2023 19.06.2023 10:00
Elektrická energie Králova rok 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Teplo Králova 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 29.03.2023
Provozování služby Senior TAXI v Tišnově
VZ malého rozsahu Zadávání 23.02.2022 14.03.2022 09:00
„V 00547 – tisk novin“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2021 30.06.2021 14:00
Nákup komunální techniky pro město Tišnov –sekačka
VZ malého rozsahu Zadávání 29.01.2020 14.02.2020 09:00
Provozování služby Senior TAXI v Tišnově
VZ malého rozsahu Zadávání 29.01.2020 14.02.2020 09:00
„V 00345 – tisk novin – nové vyhlášení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2019 02.08.2019 14:00
Oprava části veřejného osvětlení ve městě Tišnov
VZ malého rozsahu Zadávání 10.04.2019 29.04.2019 09:00
všechny zakázky