Veřejná zakázka: Zajištění činnosti energetického managementu města Tišnova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 63
Systémové číslo: P21V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění činnosti energetického managementu města Tišnova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• vyhodnocení oprávněnosti spotřeby energie jednotlivých odběrných míst v průběhu smluveného období,
• provádění průběžné (měsíční) kontroly a vyhodnocení spotřeb energie a nákladů, dle zjištěných skutečností, navrhování okamžitých neinvestičních a nízkonákladových opatření zajišťujících úsporu nákladů a optimalizaci nákupu energie dle podmínek volného trhu s energií,
• provádění průběžného přehodnocování pořadí realizace sestavených nápravných opatření v oblasti úspor energie a sestavení seznamu investičních akcí pro smluvené období dle ekonomického efektu úspor energie s přihlédnutím k provozní situaci v řešených objektech,
• vypracování podkladů pro rozhodovací proces nákupu el. energie pro následující období,
• provádění kontrol, vyhodnocení a zpracování návrhů opatření u již realizovaných úsporných projektů,
• poskytování součinnosti při zajišťován í povinností vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb. a navazujících vyhlášek,
• poskytování poradenské činnosti při přípravě projektů a koncepčních záměrů Města Tišnova,
• poskytování poradenské činnosti v hospodaření energetického hospodářství Města Tišnova,
• vedení a správa databáze spotřeb a nákladů na energie jednotlivých odběrných míst,
• řízení energetického hospodářství Města Tišnova tak, aby bylo dosaženo předepsaných úspor u investičních akcí z dotačních programů SFŽP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Tišnov
 • IČO: 00282707
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 111
  66601 Tišnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku a komunálních služeb

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Míru 111
66601 Tišnov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy