Profil zadavatele: Městské kulturní středisko Tišnov

  • Název: Městské kulturní středisko Tišnov
  • IČO: 49457543
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tisnov.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„V 00345 – tisk novin – nové vyhlášení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2019 02.08.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016